Kontaktuppgifter

Adress Johannesbergsvägen 8,00250 Helsingfors, telefon (09) 4776 8090
e-post kansliet@fls.fi, webb www.fls.fi

Kansliet är öppet klockan 12-15.

 Postadress Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors
Telefon (09) 4776 8090 - Fax (09) 436 2055 - E-post kansliet(at)fls.fi

Finska Läkaresällskapet