Nummer 2/2008, Årgång 168

09.01.2009 kl. 00:00
Tema: Medicinsk genetik
Specialredaktör: Carina Wallgren-Pettersson

Innehållsförteckning [PDF]

Ledare Johan Lundin: Bortom genomet [PDF]

Ledare Carina Wallgren-Pettersson: "Alla djur är jämlika, men somliga djur är mer jämlika än andra" [PDF]

Aktuellt inom genetiken – Får man patentera människans gener? [PDF]

Minitesaurus [PDF]

Katarina Pelin: Nya metoder inom genetisk diagnostik och forskning – är vi på väg mot personlig genomik? [PDF]

Helena Kääriäinen: Biobanker, vad är det frågan om? [PDF]

Carina Wallgren-Pettersson: Från translationell forskning till terapi – finns det genvägar? [PDF]

Eva Forsman: Exfoliationssyndromet – en riskfaktor för glaukom. Är etiologin klarlagd i och med upptäckten av en genetisk association? [PDF]

Christine Laine och Outi Mäkitie: Orsaken till osteoporos – ligger svaret i generna? [PDF]

Anna-Kaisa Anttonen och Anna-Elina Lehesjoki: Genetiskt betingade bardomsepilepsier [PDF]

Henrik Forsius, Aldur Eriksson, Tiina Alitalo och Reetta Jalkanen: Den åländska ögonsjukdomen, Syndroma Forsius-Eriksson – Hur det begav sig [PDF]

Raplh Gräsbeck: Imerslund-Gräsbecks syndrom [PDF]

Peter Maury: Finländsk och svensk familjär amyloidos [PDF]

Susanna Stjernberg-Salmela, Annamari Ranki, Leena Karenko och Tom Pettersson: Från hereditära periodiska febersyndrom till autoinflammatoriska sjukdomar [PDF]

Maarit Peippo, Marjatta Sipponen, Marleen R. van Walsem och Jaakko Ignatius: Enad internationell front för att besegra en sällsynt sjukdom – exemplet Huntingtons sjukdom, European Huntington's Network [PDF]

Katarina Pelin och Carina Wallgren-Pettersson: Människans kromosomantal och numeriska kromosomavvikelser – hur originalupptäckterna gjordes [PDF]

Tom Ahlfors: Intervju med Jesper Ekelund [PDF]

In memoriam: Clas Runeberg, Sven Almqvist och Harry Wolff [PDF]


För att kunna läsa Handlingarna behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner den här.Annonsinformation

 
Finska Läkaresällskapet