Nummer 2/2004, Årgång 164

01.06.2004 kl. 00:00
Tema: Allmänmedicin

Specialredaktörer: Hans Blomberg och Matti Klockars

Caj Haglund: Vårdgaranti och vårdkriterier [PDF]

Hans Blomberg och Matti Klockars: Allmänmedicinen i början på tjugohundratalet [PDF]

Hans Blomberg: Befolkningsansvar i primärvården [PDF]

Matti Klockars: Allmänläkarens och allmänmedicinens identitet [PDF]

Mats Brommels: Förbättrad tillgänglighet: Till nytta för sjukvården och till glädje för patienterna [PDF]

Outi Elonheimo: Hälsocentralens strategi: Vård i främsta linjen  [PDF]

Björn-Olof Ehrnström: Åland – i särställning även i fråga om hälso- och sjukvården [PDF]

Marjukka Mäkelä: Evidensbaserad medicin i allmänpraktik: Att hjälpa hela patienten [PDF]

Irene Hetlevik: Evidensbaserad medicin i allmänpraktik - ett hinder för optimal läkarvård  [PDF]

Pertti Soveri och Klas Winell: Kvalitetsförbättring genom nätverk . [PDF]

Johann A. Sigurdsson: Checklistor och screening - ett hot mot konsultationen  [PDF]

Harriet Finne-Soveri, Anja Noro och Magnus Björkgren: Polyfarmaci inom de institutionella boendeformerna för äldre i Finland [PDF]

Camilla Mårtenson och Merete Mazzarella: Skönlitteratur och medicin [PDF]

Pernilla Sviberg och Seppo Meri: Hur undviker Borrelia burgdorferi immunförsvaret? [PDF]

Jarl Eklund: Vad en gammal gravsten kan förtälja [PDF]

In memoriam: Carl Eric Sonck och Krister Nordström [PDF]

För att kunna läsa Handlingarna behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner den här.Annonsinformation

 
Finska Läkaresällskapet