Nummer 1/2011, Årgång 171

14.10.2011 kl. 00:00
Global hälsa
Innehållsförteckning 1/2011 [pdf]

Christer Holmberg: Vårt globala ansvar [pdf]

Johan Lundin: Människa eller mikrob [pdf]

Per Ashorn: Vad är global hälsa [pdf]

Håkan Hellberg: Behov, beslut och konsekvenser i ett globalt hälsoperspektiv [pdf]

Arvid Nyberg: Kirgiser satsar på lunghälsa [pdf]

Simo Granat och Lennart Brander: Tuberkulosarbete i Somalia [pdf]

Jussi Sutinen: Kan den globala hiv-epidemin begränsas? [pdf]

Ville Holmberg: Aktuella utmaningar i kampen mot malaria – komplementsystemets roll vid svår malaria [pdf]

Ewert Linder: Vad skall vi göra med alla maskinfektioner? [pdf]

Leena Kaartinen: Som landsortsläkare i Afghanistans bergstrakter [pdf]

Lucie Laflamme, Johan Lundin, Mariee Hasselberg och Lisa Blom: Mobiltelefoner som verktyg för akut omhändertagande av brännskadade patienter – Ett utvecklingsprojekt i Botswana [pdf]

Iina-Elina Älli och Gisela Blumenthal: Global hälsa och Finlands roll [pdf]

Tom Ahlfors: Intervju med Mikaela Grotenfelt-Enegren [pdf]
Nya doktorander [pdf]

Karl von Smitten: Venylen 75 år [pdf]

Finska Läkaresällskapets årsberättelse, bibliotekskommittén berättelse och skattmästarens berättelse för år 2010 [pdf]

FLS Forskningsunderstöd 2011 [pdf]
För att kunna läsa Handlingarna behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner den här.Annonsinformation

 
Finska Läkaresällskapet