Finska Läkaresällskapets Handlingar nr 1/2015 Årg 175

04.05.2015 kl. 12:16
Inre medicin

Innehållsförteckning

Christer Holmberg: Ledare

Daniel Gordin, Markku Saraheimo och Valma Harjutsalo: Behandling och uppföljning av typ 1-diabetes

Johan Fagerudd, Milla Rosengård-Bärlund, Pertti Ebeling och Johan Eriksson: Behandling och uppföljning av typ 2-diabetes

Carol Forsblom och Mathias Stenman: Behandling och uppföljning av metabola syndromet

Kaj Metsärinne och Ilkka Tikkanen: Behandling och uppföljning av primär hypertension

Minna Kylmälä och Mika Laine: Diagnostik och behandling av stabil angina pectoris, instabil angina och hjärtinfarkt

Johan Lassus: Behandling och uppföljning av hjärtsvikt

Riitta Lassila: Antitrombotisk behandling och uppföljning av vanliga invärtesmedicinska tillstånd

Clas-Göran af Björkesten: Irritabel tarm – patofysiologi, diagnostik och behandling

Camilla Schalin-Jäntti: Diagnos och behandling

Leo Niskanen, Heikki Vallela och Tom Pettersson: Osteoporos – frakturer i sköra ben kan förebyggas

Juhani Koski, Oliver Michelsson och Dan Nordström: Kortikosteroidinjektioner – när och hur (utan tillgång till ultraljud)

Kim Pettersson-Fernholm och Agneta Ekstrand: Urinvägsinfektioner hos vuxna – ett kroniskt gissel inom öppenvården och långvården

Mardy Lindqvist: Intervju med Frej Fyhrquist

Ny professor

Disputationer

Presentation av Runebergspristagaren 2015

Styrelsens pris för bästa examensarbete

In memoriam

Finska Läkaresällskapets årsberättelse för 2014

Skattmästarens berättelse för 2014

Bibliotekskommitténs berättelse för 2014

Finska Läkaresällskapets stipendieutdelning 2015

För att kunna läsa Handlingarna behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner den här.Annonsinformation

 
Finska Läkaresällskapet